ZDROWI.EU

Zdrowie i uroda, polski portal – medycyna, health&beauty, SPA, wellness

Po co robi się badania psychologiczne i kto powinien je zrobić?

Szczególnie wymagające zawody obciążone są pewnym ryzykiem. W związku z tym, od osób ubiegających się o posadę np. na stanowisku sędziego, motorniczego tramwaju, pilota czy egzaminatora na prawo jazdy, wymaga się wysokiej sprawności psychofizycznej. Z tego też względu konieczne jest przeprowadzenie badań psychologicznych. W zależności od specyfikacji danego stanowiska etapy badań i rodzaje testów mogą się od siebie różnić.

Kto zobligowany jest do przejścia badań psychologicznych?

Lista zawodów, w których konieczne jest przeprowadzenie badań psychologicznych, stanowi załącznik do rozporządzenia regulującego rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Obowiązkiem przejścia takich badań mogą  być jednak objęte osoby starające się o posadę nieujętą w wyżej wymienionym spisie. Co ważne, konieczność weryfikacji zdolności do wykonywania danego zawodu wiąże się między innymi z tym, że niektóre stanowiska wymagają dużej odporności na stres, szybkiego podejmowania odpowiedzialnych decyzji, czy wyjątkowego refleksu. W związku z powyższym badania psychologiczne muszą być wykonane przez kandydatów na przyszłych kierowców zawodowych, policjantów, wojskowych, sędziów, operatorów maszyn, motorniczych tramwajów, czy strażników miejskich. Oprócz tego badania muszą wykonać osoby, starające się o pracę w branży ochroniarskiej i detektywistycznej.

Jaki cel mają badania psychologiczne na poszczególne stanowiska?

Badania psychologiczne stanowią swoisty test predyspozycji kandydata na dane stanowisko. Pracownicy służb porządkowych, kierowcy czy wojskowi to tylko kilka przykładów zawodów, które wymagają opanowania, wyjątkowej koncentracji, nieulegania emocjom, a niekiedy również szybkiego reagowania i podejmowania dobrych decyzji. Co za tym idzie, od osób takich wymaga się specjalnych predyspozycji z tego względu, że od ich zachowania zależeć może zdrowie, a nawet życie innych ludzi. Pracodawca musi mieć więc pewność, że zatrudnia osobę odpowiedzialną i zdolną do wykonywania wszystkich niezbędnych czynności.

Jak przebiega proces badań psychologicznych?

Badania tego typu przeprowadzane są w kilku krokach. Mogą one różnić się w zależności od tego, na jakie stanowisko pretenduje kandydat. Najczęściej jednak schemat testów jest podobny i obejmuje wywiad z psychologiem, ocenę sprawności intelektualnej, poznawczej i analizę osobowości oraz badania psychomotoryczne przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Badania psychologiczne mogą być powtarzane, by upewnić się, że pracownik wytrzymuje obciążenie obowiązkami, a jego stan psychofizyczny pozwala na kontynuację pracy.

Jeśli szukasz pracowni psychologicznej, która oferuje wyżej opisane badania psychologiczne, to koniecznie zajrzyj na psychologbadania.pl

Przeczytaj także: